Energia-kontsumo ia nuluko eraikinaren kontzeptua (NZEB) egungo eraikinak birgaitzeko erabili beharko litzateke, eta ekintzak gero eta hiri-eremu handiagoetan zabaldu eta aplikatu beharko lirateke. Testuinguru horretan, lan honek optimizazio-metodologia bat aurkezten du barruti-mailako birgaitze integraleko jarduerak egiteko. Metodologia MILP eredu batean oinarritzen da. Eredu horrek energia aurrezteko neurriak hautatzeko aukera ematen du, baita energia-hornidurako sistemen diseinua eta funtzionamendua ere, permutazio potentzialen multzo zabal baten artean. Hori aplikatzeko, barrutiko eraikin baliokidearen kontzeptua garatu da. Energia-karga multzo bat duen eraikin birtual bat da, zeinak eraikin indibidual bakoitzaren karga-bektore guztien batura barneratzen duen.

Metodologia Bilboko bizitegi-barruti erreal batean aplikatu da. Azterketa-kasu honetarako, berritze-plan optimoa lortu da, eta, horretarako, hiru optimizazio-helburu hartu dira kontuan: (i) Optimo-Kostua, (ii) Zero Energia Barrutia (ZED) eta (iii) Zero Energia Barrutia, etxeko kontsumo elektrikoa barne, energia primario ez-berriztagarriaren (ZED’) kontsumoaren kalkuluan. Kasu horietako bakoitzerako antzeko birgaitze soluzioak hartu diren arren, proposatutako soluzioen ordu-programazioaren arabera alde nabarmenak aurkitu dira. Kasu horiek ekonomikoki ebaluatu dira, eta kostu-kurba optimoa lortu da.

ver más