Lurralde askok dute ur gezarako sarbide mugatua, eta, beraz, premiazkoa da eskura dauden ur-baliabideak edangarri bihurtzeko teknologiak garatzea. Lurralde horietako batzuek ezaugarri geografikoak eta sozialak partekatzen dituzte, eta, horiei esker, osotasunean azter daitezke. Horren ondorioz, gatzgabetze-teknologia desberdinen egokitasuna ebaluatu daiteke testuinguru jakin baterako. Adibidez, ur gezarako sarbiderik ez duten lurralde askok baliabide hidriko gazietarako sarbidea, eguzki-erradiazioaren maila handia eta egoera ekonomiko prekarioa partekatzen dituzte. Testuinguru horretan, teknologia egokiak garatu eta sustatu behar dira, irtenbide deszentralizatuak, energetikoki eraginkorrak, ingurumena errespetatzen dutenak eta tokian-tokian autonomoak direnak.

ENEDIk Bucaramanga Unibertsitate Autonomoarekin lan egin du zeharkako eguzki-kontzentrazioa erabiliz gatzgabetzeko dauden teknologiak ebaluatzeko proiektu batean. Horretarako, hiru azpisistema ezarri dira bakoitza bere aldetik aztertzeko: gatzgabetzea bera, eguzki-hornidura eta azpiproduktuen tratamendua. Bakoitza teknologia egoki gisa duen kalifikazioaren arabera aztertzen da, eta 10 atributu betetzen dituen graduaren arabera definitzen da. Berrikuspen bibliografiko espezifiko bat egin da azpisistema bakoitzerako teknologia potentzialak aurkeztu eta aztertzeko, eta teknologia egoki gisa ebaluatu dira ebaluazio-matrize baten bidez. Teknologia hautagaien eta horien atributuen azterketa hiru azpisistemetako bakoitzerako egiten da, Analisi Kontzeptual Formalaren metodoaren bidez. Analisiak erakusten duenez, Fresnel lineako kolektore-sistemekin konbinatutako hezetze-deshezetasuna gatzgabetzeko sistemak dira teknologia egokiaren baldintzak betetzeko aukerarik oparoena. Ingurumen-inpaktua minimizatzeko, lurruntze-aintzirak dira gatzuna tratatzeko aukerarik onena. Azkenik, adierazi behar da garatutako metodologia oso tresna egokia dela teknologien ebaluazio kritikoa egiteko, eta lehen urrats gisa balio duela hainbat aukera taldekatzeko eta erlazionatzeko, atributu multzo determinista baten bidez.

https://www.ehu.eus/es/web/enedi/-/intpapers_2022_cansolardesalination-1