Lan honek nZEB araua betetzeko analisi parametrikoa ebaluatzen du. Espainian, Eraikuntzaren Kode Teknikoaren azken eguneratzeak definitzen du arau hori. Arau hori kritikoki balioesten da kostuen optimizazioaren kontzeptua sustatzeko, energia-iturri berriztagarriak sustatzeko eta bizitegi-sektorean energia primarioaren kontsumoa minimizatzeko gaitasunari dagokionez. Horretarako, eraikin birtual bat definitu zen eta diseinu ugari ebaluatu ziren DesignBuilder softwarea erabiliz. Espainiako barnealdeko bost zona klimatikoak (Bilbo, Burgos, Sevilla, Madril eta Almeria) ordezkatzen dituzten bost hiritan 170 agertoki alternatibo ezarri eta ebaluatu ziren.

Emaitzak ebaluatzeko, hainbat agertokitarako kostu-onura balioak eta energia primarioaren kontsumoa hartu ziren kontuan, eta araudiak ezarritako gutxieneko betekizunen arabera ebaluatu ziren. Energia fotovoltaikoaren potentzial handia nabarmentzen da; horri esker, balio negatiboak lor daitezke Urteko Kostu Uniforme Baliokideetarako (EUAC), autokontsumoaren bidez saihestutako kostuaren ondorioz. Hori dela eta, diseinu optimoek elektrifikaziora jotzen dute, zehazki aerotermia eta geotermiako bero-ponpen bidez. Aipatu behar da kode berriak autokontsumorako gutxieneko helburu berriztagarri bat baino ez duela ezarri bizitegi-sektorean, eta hori indartu egin beharko litzatekeela etorkizuneko eguneratzeetan.

https://www.ehu.eus/es/web/enedi/-/2023_intpapers_costeffectivenessandminimumrequirementscte-1