33 bazkideren esperientzia oinarri hartuta, oPEN Lab proiektuak, Europako funtsekin finantzatua, hiri-eremuak biziberrituko ditu Europan zehar, eta Energia Positiboko Barrutien (PEN ingelesezko siglen arabera) trantsizioa gidatuko du. Genk (Belgika), Iruña (Espainia) eta Tartu (Estonia) berrikuntza irekiko hiru laborategi bizidunetan egindako jardueren bidez, oPEN Lab-ek energia positiboko hiri-inguruneak lortzeko irtenbide komertzialki bideragarriak identifikatuko ditu, 2050ean klimatikoki neutrala izateko EBren helburuarekin bat etorriz.

Proiektuak auzoetara egokitutako diseinu jasangarria sustatuko du, industria-laneko fluxuak berrituko ditu, energia berriztagarria sortuko du biltegiratzearekin konbinatuta, hiri-zerbitzuetako instalazioak, eragiketa adimenduna eta bizi-zikloaren kontsiderazioa. Azken helburua Europa osoko auzoetarako ikuspegi energetiko holistiko eta positiboa zabaltzea da.

oPEN Lab-en helburua irtenbide erreplikagarrien eta komertzialki bideragarrien paketeak identifikatzea da, energia positiboko barrutiak sortzeko aukera emango dutenak lehendik dauden hiri-testuinguruetan. Berritutako auzo horiek ezin hobeto integratu ahal izango dira tokiko energia-sisteman, mikroenergiaren zentro aktibo gisa. Teknologia eta proposamen-pakete horiek auzo-eskalako soluzio integratu gisa aurkeztuko dira.

Genk (BE), Iruña (ES) eta Tartu (EE) hirietan berrikuntza irekiko hiru laborategi bizidunek merkaturako prest dauden hainbat teknologia eta zerbitzuren konbinazioak probatuko dituzte eta horiek sistema eragile bakar gisa nola gauzatzen diren aztertuko dute. Ikuspegi parte-hartzaile bat ezarriko da auzoarentzako ikuspegi energetiko holistiko eta positibo baterako, herritarrak sentsibilizatzeko jardueretatik haratago joanez.

https://www.ehu.eus/es/web/enedi/-/2021-europeanprojects_open-lab-1