Pobrezia energetikoa erronka multidimentsional konplexua da, egitura urria du eta (adibidez, eraikuntzako materialak), baina baita epe laburrera eragindako kalteberatasunetatik ere (adibidez, energiaren prezioen igoera edo soldaten jaitsiera).

Arazo hori konpontzeko, alderdi askoren ahalegin konbinatuak behar dira, baita hainbat sektoreren esperientzia ere, hala nola etxebizitza, energia, osasuna eta ingurumena. Beraz, Pobrezia Energetikoa ebaluatzean, ikuspegi integrala lortu behar da gizarte-arazo honen aurkako borroka arrakastatsua lortzeko, eta, beraz, hainbat iturritako datuak erabili behar dira.

Proiektu honen helburua GIS metodologia bat garatzea da, hainbat datu-base publikotan eskuragarri dagoen informazioa erabiliz, pobrezia energetikoa (PE) izateko arriskuan dauden eremuak detektatzeko eta hori murrizteko irtenbide posibleak identifikatzeko.

Horretarako, proiektu honek metodologia bat garatuko du bi etapatan:

  • 1. etapa: hiri batean PE maila mapeatzea, datu publikoetatik abiatuta kalkulatutako PE adierazleak erabiliz.
  • 2. etapa: PEa arintzeko irtenbide potentzialak identifikatzea, helburuko eraikinen energia-kontsumoa murriztuz.

Era berean, bigarren etapa honek bi estrategia ebaluatuko ditu: lehena, eremu horietan distritu mailan energia-berriztapen integralak egiteko potentziala; bigarrena, eguzki-instalazioaren potentziala energia-eskariaren zati bat hornitzeko.

Estrategia biak metodologia integral batean sartuko dira, erabaki- prozesua errazteko. Proposatutako metodoa gutxienez sei azterketa-kasutan frogatuko da (hiru Espainian daude; hiru Portugalen), eta klima-eremu adierazgarrienak hartuko dira kontuan. Proiektuak finantzaketa-eskema desberdinak ere ebaluatuko ditu konponbide horiek ezartzeko.

https://enepomap.ehu.eus/